OM OSS

MFS AB grundades 1997 och är nu inne på sitt 16:e verksamhetsår. I dagsläget tar vi hand om över 100 fastigheter i Stockholmsregionen.

Vi har de fyra senaste åren erhållit högsta kreditrating “AAA” av Dun & Bradstreet och är auktoriserade enligt AFF. MFS är även medlem i Fastigo och tillämpar alla gällande kollektivavtal.

Företaget sysselsätter idag 8 fastighetsskötare och 1 administrativ tjänst. Omsättning 2012 uppgick till 11,8 miljoner kronor.

Vår Uppförandekod beskriver våra värderingar och hur vi arbetar både internt och externt. Läs hela.

Läs mer om MFS här

KONCERNEN

MFS AB ingår i koncernen Växjö Entreprenad AB som verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1989.

Koncernen består av MFS AB som tillhandahåller teknisk fastighetsservice, Lindqvist Bygg AB som erbjuder stomkomplettering och hyresgästanpassning samt Nicator AB med yttre fastighetsservice.

Dessa fyra tjänster utgör kärnan i koncernens verksamhet. Att kunna kombinera dessa tjänster i en och samma helhetslösning är vi ensamma om på marknaden. Under 2013 omsatte vi ca 320 Mkr, vilket är nytt rekord. I dagsläget är vi drygt 115 st anställda i koncernen, vilket även det är nytt rekord.

Läs mer om MFS här