OM OSS

MFS AB grundades 1997 och är nu inne på sitt 21:a verksamhetsår. I dagsläget tar vi hand om över 130 fastigheter i Stockholmsregionen.

Vi har de sju senaste åren erhållit högsta kreditrating “AAA” av Dun & Bradstreet och är auktoriserade enligt AFF. MFS är även medlem i Fastigo och tillämpar alla gällande kollektivavtal.

Företaget sysselsätter idag 8 fastighetsskötare och 2 administrativa tjänster. Omsättning 2017 uppgick till drygt 22 miljoner kronor.

Vår Uppförandekod beskriver våra värderingar och hur vi arbetar både internt och externt. Läs hela.

Läs mer om MFS här

KONCERNEN

MFS AB ingår i koncernen Växjö Entreprenad AB som verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1989.

Koncernen består av MFS AB som tillhandahåller teknisk fastighetsservice, Lindqvist Bygg AB som erbjuder stomkomplettering och hyresgästanpassning samt Nicator AB med yttre fastighetsservice.

Dessa fyra tjänster utgör kärnan i koncernens verksamhet. Att kunna kombinera dessa tjänster i en och samma helhetslösning är vi ensamma om på marknaden. Under 2017 omsatte vi knappt 400 Mkr, koncernen har i dagläget ca 90 st anställda.

Läs mer om MFS här