2018-07-06, Sommarhälsning från koncernbolagen- Nicator, MFS och Lindqvist Bygg.

2018 är året att minnas, inte bara fotbollsmässigt, hoppas det blir GULD, utan ett år som för våra bolag började lite trevande, men kom igång rejält efter att värmen började skölja över Sverige. Därtill är vår nya Vd, Charlotte Burmester på plats sedan 1,5 månad, vilket är oerhört glädjande.

För MFS har våren varit full av uppgifter att ta tag i, inte bara rekrytering av ny Affärschef, vilken vi hoppas blir klar inom kort utan även mänger med arbeten i de fastigheter vi på uppdrag sköter om.

För Nicator som arbetar med mark, gröna och vita ytor (vinterunderhåll) har året även där varit full av rekryteringsfrågor, förstärkningar har gjorts för vidare framgångsrik framdrift.

För byggbolaget, Lindqvist Bygg har senaste tidens order på order, tillika en ny rekordorder från SISAB, inneburit att orderläget är på en ny rekordnivå, nämligen 500 miljoner. Projekten består till merpart om-, ny- och tillbyggnad av skolor. Men även nyproduktion bostäder och kontorsanpassningar.

Som helhet ser det nu ut som att koncernbolagen kommer att överträffa lagd budget vilket ju är roligt och en styrka för bolagen. Lagd budget om knappa 400 miljoner borde vi överträffa med runda tal 10%, således ca 440 miljoner.

Vi alla medskapare i koncernbolagen tillönskar en härlig, rofylld, varm och solig sommar till Er alla!

/Anders Sandelius, styrelsens ordförande och koncernens ägare

 

Bolagen ingår i entreprenörägda VEAB koncernen. Total koncernomsättning runt 500 miljoner, vi är snart 100 st. anställda medskapare. Personalen är vår viktigaste resurs, vi jobbar hårt med arbetsmiljöfrågor och säger Säkerhet först i alla lägen. Miljöfrågor ligger oss varm om hjärtat så klart och vi jobbar aktivt med att minska vårt miljömässiga avtryck.
Koncernen står nu inför nästa steg i utvecklingen nämligen FAS 4, där koncernens omsättning skall fördubblas och passera 1 miljard.