KMA

Vi på MFS jobbar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utvecklas ständigt för att möta kraven från kunderna och omvärlden. Vi arbetar enligt ett verksamhetsstyrningssystem som säkrar att både beställarens och våra egna krav på kvalitet, miljöansvar och god arbetsmiljö uppfylls.

För att kunna förbättra verksamheten har vi koncentrerat oss på fyra områden där vi satt upp mål:

  1. 1. Nöjdare kunder
  2. 2. Ökad effektivitet och påhittighet
  3. 3. Minskad miljöpåverkan
  4. 4. Branschens bästa och friskaste medarbetare

Kvalitet

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster genom att:
– Genomföra återkommande driftsmöten med kontaktpersoner i våra kunders föreningar.
– Skicka ut enkäter till våra kunder för regelbundna utvärderingar.
– Fånga upp bra idéer, både från oss själva och från andra, och sprida dem i organisationen. Detta är en stående punkt vid våra interna möten och driftmöten.

Miljö

– Väl utfört underhåll med rätt inställning på t.ex. termostater och fläktar sparar både energi och pengar.
– Vi planerar rondering av fastigheter väl för att på så sätt minska bilkörningen.
– Öka användningen av miljöprövade kemiska produkter (t.ex. från Byggvarubedömningen) och vid behov försöka hitta ersättningsprodukter till dagens val.

Arbetsmiljö

MFS ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna upplever att trivsel, hälsa, friskvård och säker arbetsmiljö prioriteras. Under 2013 arbetar vi bland annat med att:
– Skapa en säker arbetsplats med visionen om noll olycksrelaterade frånvarodagar. Inom koncernen har vi bl.a. ökat antalet skyddsombud till fyra och kommer genomföra regelbundna möten med dessa under året. Eventuella olyckor och tillbud rapporteras och följs upp för att undvika att de händer igen.
– Låta medarbetarna växa. 2012 genomfördes en utförlig medarbetarundersökning. Utvecklingssamtal och medarbetarenkäter ger oss ett bra underlag för att jobba vidare.

AAA – Högsta kreditvärdighet

De fyra senaste åren har vi erhållit högsta kreditvärdighet “AAA” av Dun & Bradstreet. Alla företag i Sverige bedöms kontinuerligt av Dun & Bradstreet när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga.

AFF – Auktoriserad fastighetsförvaltare

AFF-auktoriseringen visar att MFS håller en hög kompetensnivå och lever upp till den yrkeskodex som gäller för fastighetsförvaltare och serviceansvariga inom fastighetsbranschen. AFF-auktoriseringen bidrar även till att stärka kvaliteten i verksamheten.

För mer information om vårt KMA-arbete kontakta Niclas Wendel.